flagi reklamowe

FLAGG

Som produsent med mange års erfaring vet vi at reklameflagg er en svært effektiv form for reklame. Hvis du fokuserer på anerkjennelse av merkevaren, kan de bli en fin måte å oppnå dette målet på.

Vi tilbyr deg reklameflagg laget av sertifiserte tekstilmaterialer av høyeste kvalitet (det er også mulig å trykke på et brannhemmende stoff med B1-sertifikat). Flaggene trykkes digitalt, og deretter går gjennom en komplett teknologisk prosess med termisk herding, noe som sikrer høy kvalitet på trykket og motstand mot værforhold. Vi tilbyr både standard og tilpasset finish. Vi inviterer deg til å kontakte oss.