LINEA FLAGGFABRIKK

Våre beste referanser er hundretusenvis av meter som blir trykt hvert år, titusenvis av grafiske prosjekter forberedt til trykk og tusenvis av fornøyde kunder. Linea den ledende flaggprodusenten.

Loading...

Vår erfaring med trykk startet på 90 tallet. Vi begynte med silketrykk og med å produsere flagg Samtidig med den teknologiske utviklingen forandret også firmaets profil seg. Kjøpet av de første digitale maskinene gjorde det mulig for oss å utvikle oss raskt, forbedre kvaliteten og utvide utvalget av produkter.

For tiden har vi en stor, moderne maskinpark som muliggjør profesjonelt trykk og samtidig gjør det mulig å tilby korte leveringsfrister.

Vår jobb er en blanding av kunnskap, erfaring og lidenskap. Vi rådgir i tekniske- og produksjonsemner, og vi sørger for at hvert produkt som kommer ut av vår fabrikk, oppfyller forventiningene til hver kunde 100 %.

LINEA FLAGGFABRIKK

Våre beste referanser er hundretusenvis av meter som blir trykt hvert år, titusenvis av grafiske prosjekter forberedt til trykk og tusenvis av fornøyde kunder. Linea den ledende flaggprodusenten.

Loading...

Vår erfaring med trykk startet på 90 tallet. Vi begynte med silketrykk og med å produsere flagg Samtidig med den teknologiske utviklingen forandret også firmaets profil seg. Kjøpet av de første digitale maskinene gjorde det mulig for oss å utvikle oss raskt, forbedre kvaliteten og utvide utvalget av produkter.

For tiden har vi en stor, moderne maskinpark som muliggjør profesjonelt trykk og samtidig gjør det mulig å tilby korte leveringsfrister.

Vår jobb er en blanding av kunnskap, erfaring og lidenskap. Vi rådgir i tekniske- og produksjonsemner, og vi sørger for at hvert produkt som kommer ut av vår fabrikk, oppfyller forventiningene til hver kunde 100 %.

Salgsavdelingen

I vår flerspråklige salgsavdeling finner dere en gruppe kvalifiserte rådgivere, som tilbyr omfattende tjenester og hjelp.

Grafisk avdeling

Til og med det mest avanserte trykkeriet kan ikke skape gode prosjekter uten et profesjonelt grafikk-team Den grafiske avdelingen er en annen viktig fordel i vårt firma.
Vi tilbyr et team av erfarne spesialister på dette området.

Produksjonsavdelingen

Høyeste kvalitet og hurtighet kjennetegner vår produksjonsavdeling. Nøyaktig tilnærming under hver del av produksjonsprosessen gjør at vi kan garantere kundene våre produkter av høyeste kvalitet.

Administrasjonsavdelingen

Den administrative avdelingen tar hånd om en gruppe på over hundre ansatte.Vårt selskap utvikler seg stadig videre i det europeiske markedet, derfor står administrasjonsavdelingen overfor større og større utfordringer på sitt felt hver dag.

Logistikkavdelingen

Vår felles suksess er oppnådd også takket være en pålitelig logistikkgruppe. Takket være dem kan våre kunder nyte rask, trygg og presis levering av bestilte produkter til destinasjonen.

OMSORG FOR MILJØET

Miljøvern omfatter blant annet å motvirke forurensningens effekter.

Flaggfabrikken LINEA følger den ovennevnte idéen, og bruker bare økologiske, vannbaserte fargestoffer og investerer i nye, miljøvennlige teknologiske løsninger.

Som en flaggprodusent som trykker både på tekstil- og PVC-materialer, sorterer vi produksjonsavfall. De lagres i spesielt merkede beholdere, delt etter avfalltype. Dette gir mulighet til å spare plass for lagring, redusere mengden av vanskelig nedbrytbart avfall og redusere forurensningen til atmosfære og jord.

Alle FF Lineas aktivitet knyttet til miljøvern er satt inn i samsvar med de europeiske lovene som regulerer dette området.

TROSKA O ŚRODOWISKO

Ochrona środowiska to między innymi przeciwdziałanie skutkom zanieczyszczeń.

Fabryka Flag LINEA, idąc w ślad powyższej idei, w wymiarze praktycznym stosuje wyłącznie ekologiczne, bazujące na wodzie barwniki oraz inwestuje w nowe, przyjazne środowisku rozwiązania technologiczne.

Jako producent flag drukujący zarówno na materiałach tekstylnych jak i PCV, dokonujemy segregacji odpadów produkcyjnych. Są one składowane w specjalnie oznakowanych pojemnikach z podziałem na rodzaje materiału. Pozwala to na oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie ilości trudno ulegających rozkładowi odpadów oraz ograniczenie zanieczyszczeń dostających się do atmosfery i gleby.

Wszelkie działania FF Linea związane z ochroną środowiska podejmowane są zgodnie z europejskimi aktami prawnymi regulującymi tę dziedzinę.

DRA FORDEL AV VÅR ERFARING OG KAPASITET

Styrke virksomheten din gjennom samarbeidet med fabrikken vår!
Linea er en anbefalt europeisk flaggprodusent. Kontakt våre rådgivere.