Velour 1800 g/m2

Trykk på 1 m og 2 m ruller.
Anvendelse: Reklame i gulvbelegg, kortvarige anledninger