KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ KONTAKTOWY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Fabryka Flag LINEA Milena Trojanowska Spółka komandytowa z siedzibą Koszalinie ul. Mieszka I 38, 75–132 Koszalin NIP: 6692565571 REGON: 521380284, adres email: rodo@fflinea.com
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora.
  3. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione z mocy prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych firmy wspierające Administratora w zakresie obsługi IT i serwisu oprogramowania.
  4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 3 miesięcy.
  5. Posiada Pan / Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  6. Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora (adres siedziby ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.
  8. W trakcie przetwarzania podanych przez Panią / Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Powrót kariera

Powrót współpraca